Kreator Kombi

Należy pamiętać, że matryca przedstawia nieograniczoną liczbę kombinacji. Jeśli montaż okna odbywa się w istniejącym dachu, a nie na etapie budowy, przed wycięciem krokwi należy skonsultować się z uprawnionym inżynierem budowlanym, który oceni wpływ ewentualnego przecięcia krokwi na stabilność całej konstrukcji dachu.

Jak sprawdzić rozmiar okna?
Jak zmierzyć odległość?
compose-combi