Instalacja zawsze jest uzależniona od istniejących warunków. Czy okno ma być instalowane w nowym budynku bez dachu i ścian działowych, czy też na zamieszkałym poddaszu? Czy to jest dom z pokryciem dachówkowym, lub 100-letnim pokryciem łupkowym?

Sposób mocowania kołnierza zależy od tego, jaki typ kołnierza zastosowano. Należy wybrać odpowiedni typ i przestrzegać instrukcji odnoszących się do niego.

Zalecamy zamontowanie śniegołapu nad oknem dachowym, gdyż może on ochronić je od trwałych uszkodzeń.

Montaż okna w płaskim pokryciu dachowym z użyciem kołnierza KSF

Montaż okna w pokryciu dachowym o wysokości profilu 16-50 mm z użyciem kołnierza KTF

Montaż okna w pokryciu dachowym o wysokości profilu 16-120 mm z użyciem kołnierza KUF

Usuwanie łat

1 A.

Usuwanie łat

Usunąć łaty do skraju obramowanego otworu na okno.

1 B.

Otwór dachowy musi być co najmniej 6 cm szerszy i 12,5 cm (dla dachu pokrytego dachówką) wyższy w odniesieniu do zewnętrznych wymiarów okna.

2 A.

Wycinanie folii

Wytnij folię dachową.

3 A.

Mocowanie folii

Folię można przymocować zszywkami.

3 B.

Odetnij nadmiar folii.

4 A.

Mocowanie łaty montażowej

Określ prawidłową wysokość montażu okna (tylko dla dachu pokrytego dachówką).

4 B.

Zamocuj łatę, na której będzie się opierać ościeżnica.

4 C.

Łata musi być wypoziomowana i umieszczona 8 cm nad dachówkami.

5 A.

Mocowanie folii

Zamocuj łatę, na której będzie się opierać górna część ościeżnicy, a następnie przymocuj folię.

6 A.

Wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy

Przed zamontowaniem ościeżnicy należy z niej wyjąć skrzydło. Otwórz skrzydło. Odłącz sprężynę gazową, delikatnie pociągając ją śrubokrętem (tylko KHV).

7 A.

Umieszczanie kątowników montażowych

Odblokowanie zawiasów: znajdź i naciśnij blokady wszystkich zawiasów (słychać kliknięcie). Teraz skrzydło można wyjąć z ościeżnicy.

Po zwolnieniu zawiasów ostrożnie zdejmij skrzydło i odstaw je w bezpieczne miejsce.

7 B.

Przymocuj dostarczone w zestawie kątowniki montażowe za pomocą wkrętów.

Umieszczanie kołnierza IFC

8 A.

Umieszczanie kołnierza IFC

Zdejmij papierową taśmę z kołnierza IFC i umieść go po zewnętrznej stronie ościeżnicy! Zwróć uwagę na jego umiejscowienie w rogach i wzdłuż krawędzi!

8 B.

Przymocuj rogi przy użyciu wcześniej nałożonego kleju.

9 A.

Montaż ościeżnicy

Ościeżnicę (z przymocowanymi kątownikami) ostrożnie przełóż przez otwór. Umieść ościeżnicę na łatach montażowych.

10 A.

Kontrola ustawienia ościeżnicy

Jeżeli okno jest wypoziomowane, przymocuj dolne kątowniki.

11 A.

Ostateczna kontrola ustawienia ościeżnicy

Załóż skrzydło z powrotem, aby sprawdzić, czy się otwiera i zamyka prawidłowo.

11 B.

Załóż ponownie sprężyny gazowe (tylko Dakea Best)

11 C.

Aby sprawdzić, czy ościeżnica jest osadzona poprawnie, skontroluj szczeliny widoczne przy zamykaniu skrzydła.

11 D.

Jeśli przy lekko otwartym skrzydle szczeliny pionowe i szczelina dolna są równoległe do ramy, oznacza to, że ościeżnica jest poprawnie osadzona i można przymocować kątowniki górne.

11 E.

W przypadku nierówności krokwi można pod kątownik podłożyć dostarczony wraz z oknem plastikowy klin.

11 F.

Przymocuj wszystkie kątowniki montażowe za pomocą wkrętów.

12 A.

Aby kontynuować montaż, ponownie wyjmij skrzydło z ościeżnicy. Pamiętaj, aby wcisnąć kołek blokujący na każdym zawiasie. Podczas zwalniania zawiasów podtrzymaj od dołu skrzydło, a potem ostrożnie odłóż je na bok na poddaszu.

Mocowanie kołnierza z folii paroprzepuszczalnej

13 A.

Mocowanie kołnierza z folii paroprzepuszczalnej

Najpierw należy poprawić kołnierz z folii paroprzepuszczalnej w górnych rogach ramy.

13 B.

Należy naciągnąć kołnierz z folii paroprzepuszczalnej dookoła całej ramy.

13 C.

Przymocuj kołnierz z folii paroprzepuszczalnej zszywkami do górnej części ramy.

13 D.

Górę kołnierza z folii paroprzepuszczalnej należy wsunąć pod ułożoną folię dachową i przymocować. Jeżeli na dachu położone są kontrłaty, może zajść potrzeba usunięcia małego odcinka łaty, aby móc wsunąć rynienkę i kołnierz z folii paroprzepuszczalnej na miejsce.

13 E.

Luzuj łatę poniżej ościeżnicy (lub wyciągnij z niej gwoździe), aby wsunąć pod nią kołnierz z folii paroprzepuszczalnej.

13 F.

Mocując boki, sprawdź, czy kołnierz jest dobrze wycięty i ściśle przylega do łaty.

13 G.

Montaż dolnej części kołnierza

14 A.

Montaż dolnej części kołnierza

Przymocuj dolną część kołnierza do ościeżnicy.

14 B.

Ułóż oblachowanie dolne.

14 C.

Ręcznie przyciśnij fartuch do profilu dachówki i wygładź go. W razie potrzeby ostrożnie użyj młotka gumowego do ukształtowania fartucha.

15 A.

Układanie bocznej części kołnierza

Ułóż boczne części kołnierza.

15 B.

Upewnij się, że boczna część kołnierza poprawnie łączy się z częścią dolną. Zegnij klapy dolnej części, aby połączyć ją z bocznymi częściami.

15 C.

Przymocuj boczne części kołnierza do łat za pomocą dołączonych uchwytów.

16 A.

Układanie bocznego oblachowania

Ułóż boczne oblachowanie.

16 B.

Przymocuj boczne oblachowanie za pomocą dołączonych wkrętów.

17 A.

Układanie górnego oblachowania

Ułóż górne oblachowanie i przymocuj je za pomocą dołączonych wkrętów.

18 A.

Mocowanie górnej części kołnierza

Przymocuj górną część kołnierza. Musi ona ściśle przylegać do górnego oblachowania okna.

18 B.

Przymocuj górną część kołnierza za pomocą klap na bocznym oblachowaniu.

19 A.

Ponowne układanie dachówek po bokach

Ułóż z powrotem dachówki. Aby uniknąć powstania szczeliny między zgiętą pianką a łączeniami dachówek, zaleca się przeciąć piankę bezpośrednio nad każdą dachówką.

20 A.

Sprawdzanie ułożenia dachówek

Prawdopodobnie konieczne będzie przycięcie dachówek po jednej stronie ościeżnicy, aby dobrze pasowały. Szerokość szczeliny powinna mieścić się w zalecanych granicach tolerancji (30–60 mm po bokach, 60–150 mm u góry).

21 A.

Ponowne zakładanie skrzydła

Załóż z powrotem skrzydło w ościeżnicy.

21 B.

Przymocuj sprężyny gazowe (tylko Dakea Best)

22 A.

Zakończenie pracy

To wszystko! Okno dachowe zostało zamontowane.

hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden