Planowanie zakupu okien dachowych

Przed zakupem okna dachowego należy rozważyć plan wewnętrzny i zewnętrzny domu, ergonomię oraz doświetlenie pomieszczenia.

Aby uzyskać maksymalną ilość światła, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  1. Rozmiar okna dachowego
  2. Liczba okien dachowych
  3. Usytuowanie okien dachowych
  4. Kształt wnęki przyokiennej

Taka sama powierzchnia okna = więcej naturalnego światła

Taka sama powierzchnia okna = więcej naturalnego światła

Większe okna przepuszczają rzecz jasna więcej światła dziennego, warto jednak rozważyć opcję zastosowania większej liczby mniejszych okien, aby uzyskać lepszy efekt ogólny (patrz zdjęcia).

W przypadku zastosowania jednego okna dachowego światłem naturalnym będzie oświetlone ok. 46% pomieszczenia.

W przypadku zastosowania dwóch okien dachowych o tej samej łącznej powierzchni światłem naturalnym będzie oświetlone ok. 48% pomieszczenia.

W przypadku zastosowania czterech okien dachowych o tej samej łącznej powierzchni, rozmieszczonych jednak bardziej równomiernie, światłem naturalnym będzie oświetlone ok. 65% pomieszczenia.

Odpowiedni kształt wnęki przyokiennej dla zapewnienia największej ilości światła

Odpowiedni kształt wnęki przyokiennej dla zapewnienia największej ilości światła

Odpowiedni kształt wnęki przyokiennej również przyczynia się do lepszego oświetlenia pomieszczenia. Jeżeli wnęka będzie ułożona pionowo pod oknem, a poziomo nad oknem, uzyskamy lepsze oświetlenie.

Odpowiedni kształt wnęki przyokiennej dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza

Odpowiedni kształt wnęki przyokiennej dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza

Nieodpowiedni kształt wnęki przyokiennej blokuje ujście gorącego powietrza i stwarza ryzyko kondensacji. Jeśli kształt wnęki jest właściwy, gorące powietrze swobodnie krąży po pomieszczeniu.

Mocowanie okien dachowych do krokwi

Mocowanie okien dachowych do krokwi

Przed wybraniem rozmiaru okna należy wziąć pod uwagę kwestię strukturalnej integralności dachu. W większości dachów można zamontować okna dachowe, jednak w wielu z nich wiąże się to z ingerencją w konstrukcję więźby dachowej. W tych przypadkach należy korzystać z rozwiązań gwarantujących integralność konstrukcji dachowej. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do tego, który element więźby można i w jaki sposób przeciąć, należy przerwać pracę i zasięgnąć porady fachowca.

Zewnętrzny wygląd domu

Zewnętrzny wygląd domu

Oprócz planowania wewnętrznego oświetlenia i konstrukcji należy rozważyć wpływ okien dachowych na zewnętrzny wygląd domu. Przede wszystkim należy określić usytuowanie okien dachowych względem istniejących już okien. Następnie należy znaleźć równowagę między potrzebą oświetlenia wewnętrznego a architekturą zewnętrzną. Po odpowiednim uwzględnieniu tych kwestii zamontowane okna będą nie tylko elegancko prezentować się na zewnątrz, ale również dobrze służyć użytkownikom wewnątrz domu.

Im mniej stromy dach, tym dłuższe okno

Im mniej stromy dach, tym dłuższe okno

Okno dachowe zawsze powinno być umieszczone na odpowiedniej wysokości oraz mieć dostosowaną do naszych potrzeb wielkość.

Wybór odpowiedniego rozmiaru okna zależy od nachylenia dachu. Jeśli nachylenie to jest małe, okno dachowe powinno mieć większą wysokość, aby zapewnić taką samą widoczność jak w przypadku domu o większym nachyleniu dachu. Ogólna zasada brzmi następująco: „im mniejsze nachylenie dachu, tym wyższe powinno być okno dachowe”.

Oprócz rozmiaru okna dachowego należy również rozważyć wysokość, na której powinno być ono zainstalowane. Istotne jest, aby jak największa liczba domowników miała wygodny dostęp do okna.

Nie ma jednego „odpowiedniego” rozmiaru ani jednego „właściwego” miejsca dla okna. Okno zawsze należy umieścić tam, gdzie będzie to funkcjonalne i wygodne dla użytkowników.

Aby widok był ten sam, w przypadku dachu o mniejszym nachyleniu okno powinno mieć większą wysokość niż w przypadku dachu o większym nachyleniu.

Bezpieczeństwo w trakcie instalacji

Bezpieczeństwo w trakcie instalacji

W trakcie instalacji należy używać odpowiedni sprzęt ochronny. W warunkach normalnych montaż okna dachowego odbywa się wewnątrz domu, dlatego rusztowanie nie jest potrzebne. Jednak, jak na wszystkich budowach, istnieje niebezpieczeństwo, że jakiś przedmiot (młotek, dachówki, itd.) może spaść z dachu.

Proponujemy więc, aby nigdy nie zostawiać żadnego przedmiotu na zewnętrznej powierzchni dachu, oraz w razie niebezpieczeństwa odgrodzić miejsce, aby obniżyć ryzyko do minimum. Zaleca się zakładać maskę ochronną i okulary ochronne przy cięciu dachówek lub innych materiałów pokrycia dachowego.