• Nadają się do montażu dwóch okien obok siebie z odstępem 18 mm między nimi. W ten sposób więcej światła przenika do wewnątrz.
  • Materiał pokrycia dachowego: uniwersalne rozwiązanie dla wysokich dachówek od 16 do 120 mm.
  • Części: element górny, 2 szt. części bocznych, środkowa rynna, element dolny, rynienka odwadniająca