Dumny Dekarz

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stara się o utworzenie zawodu Technik dekarstwa

Od 4 lat Polskie Stowarzyszenie Dekarzy prowadzi projekt pod nazwą „Zawód Przyszłości Dekarz”, mający na celu m.in. popularyzację wśród młodzieży kształcenia w zawodach dekarz, blacharz i cieśla, a także wsparcie doradztwa zawodowego i rekrutacji do szkół branżowych. W 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało grant duńskiej organizacji The Velux Foundations, wspierającej wybrane inicjatywy społeczne i edukacyjne w wielu krajach na świecie. Dzięki ich wsparciu możliwe było rozwinięcie działań projektu na szerszą skalę. W metodologii projekt wpierany jest także przez duński Aarhus University, posiadający ogromne doświadczenie w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego.

Przyczyną stworzenia projektu „Zawód Przyszłości Dekarz” jest sytuacja w branży budowlanej, oceniana aktualnie jako bardzo trudna. W firmach świadczących usługi dekarskie brakuje pracowników na każdym szczeblu – zarówno pomocników, szeregowych dekarzy jak i pracowników wykwalifikowanych, mogących podjąć się zadań związanych z dokumentacją projektową, budowlaną oraz kosztorysowaniem, brygadzistów organizujących i nadzorujących wykonywane prace podległych brygad budowlanych. Szkoły branżowe I stopnia nie kształcą tylu wykwalifikowanych dekarzy ilu potrzebuje rynek budowlany. Szacuje się, że rocznie naukę kończy jedynie ok. 40-50 osób (źródło: badanie własne Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy) w skali całego kraju, co stanowi zaledwie promil potrzeb.

Jedną z głównych przyczyn tak znikomego zainteresowania wyborem nauki dekarstwa jest fakt, że szkoła branżowa I stopnia w zawodzie Dekarz nie dawała dotychczas możliwości kontynuowania nauki. Dla wielu uczniów możliwość zdobycia wykształcenia średniego, Świadectwa Dojrzałości i otwarta droga na ewentualne studia wyższe jest ogromnie ważna. Wysiłek, jaki wkładają pracownicy i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w promocję zawodu – m.in. spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, udział w targach szkolnych, kreowanie wizerunku dekarza w tradycyjnych i nowoczesnych kanałach informacyjnych, daje znikome efekty w zetknięciu z argumentem w postaci zamkniętej ścieżki edukacji po szkole branżowej I stopnia.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przeprowadziło badanie wśród firm świadczących usługi dekarskie, aby określić przybliżoną ilość wolnych wakatów. Szacuje się, że obecnie na rynku pracy brakuje nawet ok. 15 000 wykwalifikowanych pracowników, co przy niewielkiej podaży ze szkół branżowych powoduje ogromne problemy z realizacją usług. Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) oferuje zaledwie 300 wakatów (na dzień 30.10.2020), jednak doświadczenie pokazuje, że efektywność pozyskiwania pracowników tą drogą jest bardzo niska i przedsiębiorcy rzadko korzystają z tej formy. Wyniki badania Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy pokazują także istotność kompetencji zawodowych oczekiwanych od wykwalifikowanego pracownika, m.in. przygotowywanie kosztorysów, organizacja i nadzór prac dekarskich, posługiwanie się dokumentacją projektową i wykonawczą czy montaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu. Z uwagi na podanie nazwy firmy przez 83% ankietowanych przedsiębiorców, dane te stanowią jednocześnie opinię pracodawców w powyższym zakresie.

Kolejnym argumentem za koniecznością podejmowania działań mających na celu popularyzację i rozwój kształcenia branżowego dekarzy jest fakt, że w Obwieszczeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku od lat prognozuje się istotne zapotrzebowanie na pracowników (Źródło: Monitor Polski z dn. 30 stycznia 2020 r., poz. 106). Istotne zapotrzebowanie dotyczy każdego województwa, bez wyjątku.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy złożyło wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o utworzenie zawodu „Technik dekarstwa”, w ramach którego wyodrębnione zostaną kwalifikacje: Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (BUD.03.) – kwalifikacja wyodrębniona w obecnym zawodzie „Dekarz”, realizowanym w branżowej szkole I stopnia oraz Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów – propozycja drugiej kwalifikacji realizowanej w tym zawodzie).

W tym miejscu należy nadmienić, że kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego etapu kształcenia i trwa dwa lata. Umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia (w tym przypadku w zawodzie „Dekarz”) nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.

Pozytywna odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na złożony wniosek zainicjuje rozpoczęcie prac Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania podstawy programowej dla zawodu Technik dekarstwa, a tym samym dla II stopnia szkoły branżowej. Oznacza to, że najprawdopodobniej już we wrześniu 2021 r. uczniowie będą mogli podjąć kształcenie zawodu związanego z technologią wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych na poziomie szkoły średniej, a tym samym ukończyć ją ze Świadectwem Dojrzałości i dyplomem Technika. Nauka w obu przypadkach trwać będzie 5 lat – w trybie jednolitym w Technikum lub w branżowej szkole I a następnie II stopnia.

Nowy zawód będzie rewolucją w kształceniu tego deficytowego zawodu, otwierając ścieżkę rozwoju dla młodych dekarzy, a docelowo zasilając rynek pracy w wykwalifikowanych pracowników o nowych kompetencjach.

 

____

Pytania dziennikarzy:

Artur Bednarski
Kierownik Projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
tel.: 570 830 370
e-mail: a.bednarski@dekarz.com.pl

 

Zapraszamy do naszych kanałów informacyjnych:

www.zawodprzyszloscidekarz.pl

www.facebook.com/DekarzPSD/

 

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy:

Od 1999 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zrzesza osoby zawodowo związane z branżą dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Jego celem jest m.in. kształcenie młodych rzemieślników, podnoszenie kwalifikacji grupy zawodowej, propagowanie dobrych praktyk
w wykonywaniu pokryć dachowych i izolacji, upowszechnianie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat pracy dekarza. Stowarzyszenie posiada 14 oddziałów regionalnych oraz współpracuje z ponad 100 partnerami z branży pokryć dachowych.

 

Zawód Przyszłości Dekarz

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy we współpracy z organizacjami branżowymi, samorządami
i Ministerstwem Edukacji, przeprowadzi projekt edukacyjny Zawód Przyszłości Dekarz
na terenie całego kraju. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych wśród nauczycieli, wyszkolenie co najmniej 60 uczniów rocznie
w ośrodkach szkoleniowych, otwarcie i wyposażenie w narzędzia i materiały dydaktyczne
6 ośrodków kształcenia praktycznego, a także opracowanie pozycji merytorycznych do nauki zawodu – m.in. modułowego podręcznika i zeszytów ćwiczeń dla uczniów.

Projekt Zawód Przyszłości Dekarz jako pierwszy tego typu, otrzymał dotację duńskich Fundacji Villum Fonden i Velux Fonden, na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym
i walką z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Fundacje Velux są całkowicie odrębne od firmy VELUX i Stowarzyszenie w ramach projektu nie ma żadnych zobowiązań bezpośrednio wobec firmy VELUX, dając tym samym możliwość udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym partnerom z branży. Projekt wspierany jest przez liderów branży dachowej – Balex Metal, VELUX, Hanbud, Creaton, Blachprofil 2 i Dakea.

 

 

Powiązane artykuły

Porady rozmieszczenie okien dachowych

Jak funkcjonalnie zaplanować rozmieszczenie okien dachowych na poddaszu?

Dzięki szerokiej ofercie okien połaciowych stworzenie przytulnego i jasnego poddasza nie jest już trudne, s... czytaj więcej

Aktualności

Nowa zewnętrzna roleta solarna DAKEA SSR

Oparta na technologii solarnej roleta zewnętrzna do okien dachowych to rozwiązanie podnoszące komfort i bez... czytaj więcej

Dumny Dekarz

Dekarzu, dołącz do akcji!

Misją akcji #DumnyDekarz jest popularyzowanie zawodu dekarza oraz stworzenie poczucia wspólnoty wśród profe... czytaj więcej

Dołącz do naszego newslettera!

Jesteś dekarzem lub działasz w branży deweloperskiej/wykonawczej? Zapisz się do naszego newslettera już dziś i bądź zawsze na bieżąco z informacjami o nowych produktach, promocjach i ofertach.

Jeśli nie należysz do tej grupy, ale chciałbyś uzyskać więcej informacji o ofercie marki Dakea, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.